Cuidem l’entorn pel futur de tothom

La custòdia del territori és una figura de protecció voluntària entre propietaris o usuaris i entitats de custòdia que té l’objectiu de millorar i conservar els valors naturals i culturals del nostre entorn. D’aquesta manera, es vol fomentar un respecte per la natura que garanteixi la qualitat de vida de la nostra societat en el futur.

Membre de:

Els cursos fluvials pertanyen al domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986), de manera que la seva gestió és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o de les Confederacions Hidrogràfiques. Tot i això, l’associació CEN estableix acords de col·laboració amb els ajuntaments per treballar plegats per la seva conservació.