La Riba

Comarca: Alt Camp

Curs fluvial principal: rius Francolí i Brugent

Longitud de l’eix principal: Francolí: 3 km, Brugent: 4 km

Usos del sòl majoritaris: forestal

Elements d’interès: rius Francolí i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d’aigua, rata d’aigua, etc.), patrimoni arquitectònic

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats

Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)

Data signatura: 25-4-2014

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.