Montblanc

Comarca: Conca de Barberà

Curs fluvial principal: rius Francolí, Anguera i Brugent

Longitud de l’eix principal: Francolí: 9 km, Anguera: 5 km, Brugent: 5 km

Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)

Elements d’interès: rius Francolí, Anguera i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d’aigua, rata d’aigua, etc.), patrimoni arquitectònic

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), menyspreu de la ciutadania, degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats

Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Serra de Miramar (Xarxa Natura 2000)

Data signatura: 9-5-2014

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.