Presentació

L’associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) és una entitat sense afany de lucre (ONG) de base científica. La nostra filosofia es basa en el fet que els humans formem part de la Natura i que, per tant, la necessitem no només per al nostre benestar sinó també per existir. La Natura ens ofereix tot un conjunt de serveis ecosistèmics que ens aporten tot el que necessitem, incloent-hi aire, aigua, menjar, matèries primeres i també suport psicològic, lleure, art, valors espirituals i moltes altres coses.

La nostra missió és aconseguir que l’activitat humana sigui compatible amb la conservació de la Natura. Pensem que els humans tenim tot el dret d’aprofitar els recursos naturals de la mateixa manera que la resta d’essers vius però cal fer-ho de manera intel·ligent per no posar en perill el nostre benestar en el futur.

Per aquest motiu, l’associació CEN desenvolupa projectes per conservar els ecosistemes naturals mitjançant actuacions, la millora del seu coneixement i la conscienciació de la ciutadania.

© Jesús Ortiz

El fet que bona part del nostre equip provingui de l’àmbit científic, ens fa buscar sempre el màxim rigor, qualitat i excel·lència en els nostres projectes i això també ens facilita la col·laboració amb universitats i centres de recerca. L’associació CEN és membre de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.