Mas de Joan Nas

Municipi: l’Albiol (Baix Camp)

Superfície: 28,0 ha

Usos del sòl majoritaris: agrícola (avellaners, ametllers i oliveres) i forestal (alzinar i matollar)

Elements d’interès: agricultura ecològica, alzinar, torrent de les Voltes (afluent de la riera de la Selva)

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, sòl molt empobrit, pendent molt pronunciat, incendis forestals

Data signatura: 5-6-2012

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.