Tarragona

Comarca: Tarragonès

Curs fluvial principal: riu Francolí

Longitud de l’eix principal: 550 m

Usos del sòl majoritaris: forestal i agrícola

Elements d’interès: riu Francolí, espècies protegides (barb cua-roig, bagra, anguila, blauet, etc.)

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, incivisme (abocament de deixalles), menyspreu de la ciutadania

Data signatura: 30-10-2014

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.