Alcover

Comarca: Alt Camp

Curs fluvial principal: riu Glorieta Longitud de l’eix principal: 10 km

Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)

Elements d’interès: riu Glorieta i afluents (riu Micanyo, barranc de la Font de l’Om, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, reineta, salamandra, blauet, merla d’aigua, rata d’aigua, etc.), patrimoni arquitectònic

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, abocament d’aigües residuals, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats

Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)

Data signatura: 17-1-2013

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.