Capafonts

Comarca: Baix Camp

Curs fluvial principal: riu Brugent

Longitud de l’eix principal: 6 km

Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)

Elements d’interès: riu Brugent i afluents (riu de l’Horta, Riu del Barral, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, reineta, salamandra, blauet, merla d’aigua, rata d’aigua, etc.)

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, abocament d’aigües residuals, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles), incendis forestals, aiguats

Espais protegits: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)

Data signatura: aprovat

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.