Centraleta del Glorieta

Altres noms: Molí de Baix, la Central del Glorieta o Molins Nous

Municipi: Mont-ral (Alt Camp) Superfície: 30,8 ha

Usos del sòl majoritaris: forestal (alzinar)

Elements d’interès: alzinar, riu Glorieta, espècies protegides (margalló, boix grèvol, cranc de riu ibèric, barb cua-roig, reineta, salamandra, blauet, merla d’aigua, rata d’aigua, etc.), Centraleta del Glorieta

Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals

Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)

Data signatura: 20-3-2014

© Jesús Ortiz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.