Programa de custòdia fluvial a les Muntanyes de Prades

Els ecosistemes fluvials (rius, rieres, torrents i barrancs) ens ofereixen tot un conjunt de serveis ecosistèmics bàsics com aigua, terres cultivables, aliments, matèries primeres, biodiversitat, valors estètics, ecoteràpia o lleure, entre molts d’altres. Per això, és molt important que aquests ecosistemes tan necessaris i, alhora, tan sensibles mantinguin un bon estat de conservació. Fins fa uns anys, els ecosistemes fluvials de les Muntanyes de Prades havien preservat un bon estat de conservació gràcies a que l’activitat humana era molt escassa. Durant la darrera dècada, però, han aparegut diverses amenaces que posen en perill aquests ecosistemes i la seva biodiversitat, com les espècies exòtiques invasores, l’hiperfreqüentació o l’abocament de deixalles i aigües de rebuig. El nostre objectiu és minimitzar els efectes negatius d’aquestes amenaces i desenvolupar estratègies per garantir la conservació d’aquests espais naturals per tal que tothom en pugui gaudir ara i en el futur.

© Rafa Mateos

TENIM UN CAMÍ A FER!

El programa de custòdia fluvial de les Muntanyes de Prades de l’associació CEN té l’objectiu de conservar els valors naturals dels nostres rius mitjançant:

– Establiment d’acords de custòdia del territori.

– Establiment d’adopcions de trams fluvials.

– Restauració de la vegetació de ribera.

– Conservació d’espècies autòctones amenaçades.

– Educació i divulgació ambiental.

AJUDA’NS A CONSERVAR ELS NOSTRES RIUS!

Amb el suport de:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.