#ECOnsell 5: Quin impacte tenen els teus electrons?

_MG_0284 1000

Pitjar un botó s’ha convertit en una tasca extremadament fàcil. Des de no fa gaire (a escala geològica), l’espècie humana gaudeix d’electricitat per tenir llum, refredar, escalfar, ventar, veure la televisió, escoltar la ràdio, afaitar-se i moltes coses més. Però, d’on venen els electrons que poden fer tota aquesta feina? La teva factura de la llum hauria de venir acompanyada d’un gràfic sobre l’origen de l’electricitat i un altre sobre el seu impacte mediambiental. Gairebé un terç de l’energia a nivell estatal prové de combustibles fòssils. No cal dir gaire res dels combustibles fòssils, a part de l’impacte directe de les extraccions sobre els ecosistemes i els vessaments, molt més habituals del que la gent es pensa, representen CO2 i més CO2 a l’atmosfera. Escalfament global i ja l’hem liada… L’energia nuclear aporta una mica més del 20%. Tot i que sovint es venen com energia verda perquè no emeten CO2 (directament), el risc radioactiu de les nuclears es ven conegut, tot i que de l’impacte de l’extracció de l’urani no se’n parla gaire. Malgrat tot, els grans accidents nuclears de Txernòbil i Fukushima han demostrat tenir un efecte molt positiu per la biodiversitat, ja que es veu que la presència humana és molt pitjor que la pròpia radioactivitat (no és un acudit…). A part d’altres fonts d’energia minoritàries, ens queden les renovables. Representen gairebé un altre terç i, per sort, sembla que van en augment. No emeten CO2 directament, indirectament sí a causa de la fabricació, el transport, el manteniment (de vegades més del que sembla) i altres activitats indirectament relacionades. De moment, l’energia eòlica sembla ser la que menor impacte ambiental té i també la més rendible, tot i que l’energia solar està avançant molt. Però malgrat ser renovables i representar l’opció més respectuosa amb el medi ambient, això no vol dir que no tinguin un impacte ecològic. Per exemple, les ràpides aspes dels generadors eòlics provoquen la mort de centenars d’ocells cada any i tampoc hem d’oblidar l’impacte visual sobre el paisatge. L’energia hidràulica implica la construcció de preses i rescloses que dificulten o impossibiliten els desplaçaments de la fauna aquàtica als rius. Aquestes barreres poden tenir un gran impacte sobre les espècies de peixos migradors i fins i tot causar o contribuir a la seva extinció, tal i com ha passat amb l’esturió o la guerxa. I finalment, tenim l’energia solar. Els seus impactes ecològic i visual directes es poden reduir considerablement si s’instal·len sobre edificacions i el manteniment és molt baix però el cost econòmic i energètic de fabricació és, encara, molt elevat. Per tant, ni tan sols les energies renovables són tan positives pel medi ambient com ens volen fer creure però hem de ser optimistes i pensar que els avenços tecnològics cada vegada ens ofereixen opcions més respectuoses amb la natura. Les energies renovables no són encara la solució perfecta però són molt millors que les altres opcions del mercat. En el fons gairebé ningú pot saber amb certesa d’on venen els electrons que arriben a casa seva perquè tota l’energia, la més contaminant i la més respectuosa amb el medi ambient, es barreja i es distribueix al mateix sistema elèctric. Tot i això, contractant empreses elèctriques que prioritzen les energies renovables, estaràs afavorint indirectament les renovables i penalitzant les fonts d’energia menys respectuoses amb el medi ambient. Consulta la teva factura i compara l’impacte mediambiental amb les empreses alternatives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.