L’ACA i CEN signem un acord de custòdia fluvial per millorar i conservar el riu Glorieta

A mitjans de setembre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’associació CEN vam signar un conveni de custòdia fluvial amb l’objectiu de treballar plegats per a la millora i conservació de la capçalera del riu Glorieta i la seva biodiversitat.

Part d’aquest curs fluvial es troba inclòs en l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000, LIC i ZEPA) i un tram ha estat declarat Reserva Natural Fluvial i s’ha incorporat dins de la xarxa de seguiment de canvi climàtic del Ministerio. A més, una part també pertany al llistat d’espais d’interès geològic de Catalunya.

Entre els valors més destacables es troben:

 • Diverses espècies amenaçades i/o protegides, entre les que destaquen el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), el barb cua-roig (Barbus haasi), la salamandra (Salamandra salamandra), la reineta (Hyla meridionalis), la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo atthis) i la rata d’aigua (Arvicola sapidus), entre d’altres.
 • Una elevada heterogeneïtat d’hàbitats fluvials, incloent-hi nombrosos salts d’aigua, gorgs i ràpids.
 • Un estat ecològic molt bo fins el nucli urbà d’Alcover, incloent-hi una qualitat de l’aigua molt bona.
 • Un valor paisatgístic molt elevat, entre els que destaquen l’alzinar i la pròpia xarxa fluvial, amb diversos indrets amb una geomorfologia marcadament càrstica.
 • Un gran ventall de serveis ecosistèmics aprofitats, entre els que destaquen la biodiversitat, les activitats de lleure i l’aigua de bona qualitat.
 • Un patrimoni cultural molt ric, incloent-hi restes de diversos molins, recs i altres estructures relacionades amb l’aprofitament de l’aigua i la seva energia en el passat.

El programa de custòdia fluvial a les Muntanyes de Prades de CEN, incloent-hi el riu Glorieta, va començar l’any 2011 amb la signatura del primer acord de custòdia del territori amb una finca privada i es va intensificar durant els següents anys amb altres dos acords amb propietaris privats i la implicació dels ajuntaments d’Alcover i Mont-ral i el museu d’Alcover. Des d’aleshores, hem fet un gran nombre d’activitats d’educació, sensibilització i conservació amb la implicació dels Ajuntaments d’Alcover i Mont-ral, el Museu d’Alcover, algunes empreses i, sobretot, la ciutadania.

Alguns exemples d’actuacions que hem fet fins ara són: recollides de residus, creació de basses per amfibis i ocells, tallers d’educació i sensibilització ambiental, cens d’espècies amenaçades (cranc de riu de potes blanques), control d’espècies exòtiques invasores (cranc vermell americà, ailant i robínia), instal·lació de plafons interpretatius de la natura, conferències, reportatges als mitjans (TV3, Canal Camp, Diari de Tarragona, El Vallenc…), assessorament a l’Ajuntament de Mont-ral per redactar l’ordenança d’ús, etc.

Amb aquest conveni amb l’ACA, es consolida la nostra aposta i el nostre compromís per conservar aquest tram fluvial del riu Glorieta des del seu naixement a Mont-ral fins l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Alcover.

Els objectius específics d’aquest programa de custòdia són:

 1. Sensibilitzar els visitants sobre els valors naturals i les problemàtiques que afecten el riu Glorieta per tal de fomentar el civisme i el respecte per la biodiversitat i els elements naturals.
 2. Trobar una solució a la problemàtica de l’impacte de la pràctica del barranquisme que es practica a la capçalera.
 3. Millorar i conservar l’estat de conservació de la vegetació de ribera.
 4. Conservar la biodiversitat, en especial les espècies amenaçades i/o protegides i, sobretot, el cranc de riu de potes blanques present a la capçalera del riu Glorieta i alguns els seus afluents.
 5. Controlar o erradicar les espècies exòtiques invasores, en especial l’ailant i el cranc vermell americà.
 6. Millorar la qualitat de l’aigua del riu Glorieta riu avall del nucli urbà d’Alcover.

Des de la primavera passada gaudim d’una subvenció de l’ACA per eliminar els ailants (espècie exòtica invasora) i en breu podrem donar unes quantes més bones noticies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.