Camí del Francolí

Durant molt de temps, el riu Francolí ha patit moltes alteracions humanes, com la contaminació de l’aigua, la degradació de la vegetació de ribera i la construcció d’infraestructures. En conseqüència, la ciutadania ha après a viure d’esquenes al riu i en fa un ús que empitjora encara més el seu estat de degradació. Tot i això, el riu tendeix a recuperar-se i cal que administracions, empreses i persones facin un canvi de mentalitat per aconseguir que el Francolí torni a ser un gran riu amb molts serveis ecosistèmics per gaudir.

lleure, biodiversitat, aigua, ecoteràpia, educació ambiental, salut, hàbitats, autodepuració de l’aigua, valors estètics, matèries primeres, corredor biològic, patrimoni històric…

EL CAMÍ QUE ENS UNEIX

El projecte “Camí del Francolí” té el doble objectiu de millorar l’estat de conservació de l’entorn del riu Francolí i apropar-hi la ciutadania per tal que aquesta en gaudeixi i s’impliqui alhora en la seva conservació. Per aquest motiu es parla de “camí” en un doble sentit. En primer lloc, com a camí físic que recorre l’eix principal del Francolí i connecta els diferents municipis per on circula. Per una altra banda, com a camí conceptual que apropa la ciutadania al Francolí.

Implica’t-hi!

Els nostres objectius són:

  • Crear un camí al llarg del riu Francolí.
  • Millorar l’estat de conservació: bosc de ribera, qualitat de l’aigua, cabal ecològic, connectivitat fluvial, geomorfologia, conservació d’espècies amenaçades i control d’espècies exòtiques invasores.
  • Sensibilitzar i implicar la ciutadania, les empreses i les administracions.
Lidera:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.