• teaming
  • ictio
logo CEN

PROJECTES

Voluntariat i custòdia al riu de Siurana
imatge

Enamora't del riu
RIUS AMB UN GRAN POTENCIALL
Els ecosistemes fluvials de la conca hidrogràfica del riu de Siurana presenten uns valors naturals, paisatgístics i culturals molt elevats. Aquests ecosistemes acullen una elevada biodiversitat i inclouen diversos hàbitats d'interès i espècies amenaçades. En general, presenten un estat ecològic bo o molt bo però existeix una manca important de coneixement sobre l'estat de conservació de molts d'aquests hàbitats, espècies i les alteracions que els amenacen. barreres artificials, regulació del cabal, abocaments d'aigües residuals urbanes, contaminació difusa de l'agricultura, espècies exòtiques invasores.

TENIM UN CAMÍ A FER...
El projecte "voluntariat i custòdia al riu de Siurana" té l'objectiu de conservar els valors naturals dels nostres rius:

  • Promoure la custòdia del territori com a estratègia de conservació més enllà de les figures de protecció legal.
  • Fer estudis per millorar el coneixement sobre l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies.
  • Millorar i conservar els hàbitats prioritaris i les espècies amenaçades de l'entorn fluvial.
  • Implicar la ciutadania, les administracions i el sector empresarial en la conservació dels ecosistemes fluvials.

Implica't-hi!

En col·laboració amb:

Amb el suport de: