• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Mont-Ral
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Alt Camp
Curs fluvial principal: rius Brugent i Glorieta
Longitud de l'eix principal: Brugent: 9 km, Glorieta: 6 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: rius Brugent i Glorieta i afluents (barranc de la Coma, torrent dels Boixos, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), barranquisme (Glorieta), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 12-5-2013


Apadrina: