• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Alcover
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Alt Camp
Curs fluvial principal: riu Glorieta
Longitud de l'eix principal: 10 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riu Glorieta i afluents (riu Micanyo, barranc de la Font de l'Om, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, abocament d'aigües residuals, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 17-1-2013