• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

La Selva del Camp
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Baix Camp
Curs fluvial principal: riera de la Selva
Longitud de l'eix principal: 9 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riera de la Selva i afluents (torrent de les Voltes, barranc de la Font Major, etc.), elevada diversitat de macroinvertebrats, patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, abocament d'aigües residuals, incivisme (abocament de deixalles), menyspreu de la ciutadania, extraccions il·legals d'àrids
Data signatura: 21-11-2012