• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Mas de Joan Nas
imatge

© Jesús Ortiz

Municipi: l'Albiol (Baix Camp)
Superfície: 28,0 ha ha
Usos del sòl majoritaris: agrícola (avellaners, ametllers i oliveres) i forestal (alzinar i matollar)
Elements d'interès: agricultura ecològica, alzinar, torrent de les Voltes (afluent de la riera de la Selva)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, sòl molt empobrit, pendent molt pronunciat, incendis forestals
Data signatura: 5-6-2012