• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Mas de Gomis
imatge

© Jesús Ortiz

Municipi: Alcover (Alt Camp)
Superfície: 40,3 ha
Usos del sòl majoritaris: forestal (alzinar)
Elements d'interès: alzinar, barranc de la Font de l'Om (afluent del riu Glorieta), espècies protegides (margalló, boix grèvol, cranc de riu ibèric, salamandra, reineta, etc.)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, abocament d'aigües residuals, incendis forestals, dificultats perquè l'alzinar maduri
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 17-10-2011