• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

L'Espluga de Francolí
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Conca de Barberà
Curs fluvial principal: riu Francolí
Longitud de l'eix principal: 3 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riu Francolí i afluents (Riu Sec, riu de Milans, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, incivisme (abocament de deixalles)
Espais protegits: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet
Data signatura: aprovat