• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Vilaverd
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Conca de Barberà
Curs fluvial principal: rius Francolí i Brugent
Longitud de l'eix principal: Francolí: 5,5 km, Brugent: 3,5 km
Usos del sòl majoritaris: forestal
Elements d'interès: rius Francolí i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espais protegits: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Serra de Miramar (Xarxa Natura 2000)
Data signatura: aprovat