• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Tarragona
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Tarragonès
Curs fluvial principal: riu Francolí
Longitud de l'eix principal: 550 m
Usos del sòl majoritaris: forestal i agrícola
Elements d'interès: riu Francolí, espècies protegides (barb cua-roig, bagra, anguila, blauet, etc.)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, incivisme (abocament de deixalles), menyspreu de la ciutadania
Data signatura: 30-10-2014