• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Montblanc
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Conca de Barberà
Curs fluvial principal: rius Francolí, Anguera i Brugent
Longitud de l'eix principal: Francolí: 9 km, Anguera: 5 km, Brugent: 5 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: rius Francolí, Anguera i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), menyspreu de la ciutadania, degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Serra de Miramar (Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 9-5-2014