• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

La Riba
imatge

© Jesús Ortiz

Comarca: Alt Camp
Curs fluvial principal: rius Francolí i Brugent
Longitud de l'eix principal: Francolí: 3 km, Brugent: 4 km
Usos del sòl majoritaris: forestal
Elements d'interès: rius Francolí i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 25-4-2014