• teaming
  • ictio
logo CEN

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Centraleta del Glorieta
imatge

© Jesús Ortiz

Altres noms: Molí de Baix, la Central del Glorieta o Molins Nous
Municipi: Mont-ral (Alt Camp)
Superfície: 30,8 ha
Usos del sòl majoritaris: forestal (alzinar)
Elements d'interès: alzinar, riu Glorieta, espècies protegides (margalló, boix grèvol, cranc de riu ibèric, barb cua-roig, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), Centraleta del Glorieta
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 20-3-2014