• teaming
  • ictio
logo CEN

Cuidem l'entorn pel futur de tothom

La custòdia del territori és una figura de protecció voluntària entre propietaris o usuaris i entitats de custòdia que té l’objectiu de millorar i conservar els valors naturals i culturals del nostre entorn. D’aquesta manera, es vol fomentar un respecte per la natura que garanteixi la qualitat de vida de la nostra societat en el futur.


Membre de:

logo XTC

Mas de Gomis

Municipi: Alcover (Alt Camp)
Superfície: 40,3 ha
Usos del sòl majoritaris: forestal (alzinar)
Elements d'interès: alzinar, barranc de la Font de l'Om (afluent del riu Glorieta), espècies protegides (margalló, boix grèvol, cranc de riu ibèric, salamandra, reineta, etc.)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, abocament d'aigües residuals, incendis forestals, dificultats perquè l'alzinar maduri
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 17-10-2011 Llegir més

imatge

Mas de Joan Nas

Municipi: l'Albiol (Baix Camp)
Superfície: 28,0 ha ha
Usos del sòl majoritaris: agrícola (avellaners, ametllers i oliveres) i forestal (alzinar i matollar)
Elements d'interès: agricultura ecològica, alzinar, torrent de les Voltes (afluent de la riera de la Selva)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, sòl molt empobrit, pendent molt pronunciat, incendis forestals
Data signatura: 5-6-2012 Llegir més

imatge

Centraleta del Glorieta

Altres noms: Molí de Baix, la Central del Glorieta o Molins Nous
Municipi: Mont-ral (Alt Camp)
Superfície: 30,8 ha
Usos del sòl majoritaris: forestal (alzinar)
Elements d'interès: alzinar, riu Glorieta, espècies protegides (margalló, boix grèvol, cranc de riu ibèric, barb cua-roig, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), Centraleta del Glorieta
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 20-3-2014 Llegir més

imatge
fletxa_amunt

Els cursos fluvials pertanyen al domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986), de manera que la seva gestió és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o de les Confederacions Hidrogràfiques. Tot i això, l’associació CEN estableix acords de col·laboració amb els ajuntaments per treballar plegats per la seva conservació.

La Selva del Camp

Comarca: Baix Camp
Curs fluvial principal: riera de la Selva
Longitud de l'eix principal: 9 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riera de la Selva i afluents (torrent de les Voltes, barranc de la Font Major, etc.), elevada diversitat de macroinvertebrats, patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, abocament d'aigües residuals, incivisme (abocament de deixalles), menyspreu de la ciutadania, extraccions il·legals d'àrids
Data signatura: 21-11-2012 Llegir més

imatge

Alcover

Comarca: Alt Camp
Curs fluvial principal: riu Glorieta
Longitud de l'eix principal: 10 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riu Glorieta i afluents (riu Micanyo, barranc de la Font de l'Om, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, abocament d'aigües residuals, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 17-1-2013 Llegir més

imatge

Mont-Ral

Comarca: Alt Camp
Curs fluvial principal: rius Brugent i Glorieta
Longitud de l'eix principal: Brugent: 9 km, Glorieta: 6 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: rius Brugent i Glorieta i afluents (barranc de la Coma, torrent dels Boixos, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), barranquisme (Glorieta), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 12-5-2013 Llegir més

imatge

La Riba

Comarca: Alt Camp
Curs fluvial principal: rius Francolí i Brugent
Longitud de l'eix principal: Francolí: 3 km, Brugent: 4 km
Usos del sòl majoritaris: forestal
Elements d'interès: rius Francolí i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 25-4-2014 Llegir més

imatge

Montblanc

Comarca: Conca de Barberà
Curs fluvial principal: rius Francolí, Anguera i Brugent
Longitud de l'eix principal: Francolí: 9 km, Anguera: 5 km, Brugent: 5 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: rius Francolí, Anguera i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), menyspreu de la ciutadania, degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espai protegit: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Serra de Miramar (Xarxa Natura 2000)
Data signatura: 9-5-2014 Llegir més

imatge

Tarragona

Comarca: Tarragonès
Curs fluvial principal: riu Francolí
Longitud de l'eix principal: 550 m
Usos del sòl majoritaris: forestal i agrícola
Elements d'interès: riu Francolí, espècies protegides (barb cua-roig, bagra, anguila, blauet, etc.)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, incivisme (abocament de deixalles), menyspreu de la ciutadania
Data signatura: 30-10-2014 Llegir més

imatge

Vilaverd

Comarca: Conca de Barberà
Curs fluvial principal: rius Francolí i Brugent
Longitud de l'eix principal: Francolí: 5,5 km, Brugent: 3,5 km
Usos del sòl majoritaris: forestal
Elements d'interès: rius Francolí i Brugent i afluents, espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles, pintades, destrucció del patrimoni arquitectònic), degradació del patrimoni arquitectònic, incendis forestals, aiguats
Espais protegits: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Serra de Miramar (Xarxa Natura 2000)
Data signatura: aprovat Llegir més

imatge

L'Espluga de Francolí

Comarca: Conca de Barberà
Curs fluvial principal: riu Francolí
Longitud de l'eix principal: 3 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riu Francolí i afluents (Riu Sec, riu de Milans, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, anguila, reineta, salamandra, blauet, rata d'aigua, etc.), patrimoni arquitectònic
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, degradació de la vegetació de ribera, incivisme (abocament de deixalles)
Espais protegits: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet
Data signatura: aprovat Llegir més

imatge

Capafonts

Comarca: Baix Camp
Curs fluvial principal: riu Brugent
Longitud de l'eix principal: 6 km
Usos del sòl majoritaris: forestal (capçalera) i agrícola (plana)
Elements d'interès: riu Brugent i afluents (riu de l'Horta, Riu del Barral, etc.), espècies protegides (cranc de riu ibèric, barb cua-roig, bagra, reineta, salamandra, blauet, merla d'aigua, rata d'aigua, etc.)
Amenaces principals: espècies exòtiques invasores, abocament d'aigües residuals, hiperfreqüentació, incivisme (abocament de deixalles), incendis forestals, aiguats
Espais protegits: Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000)
Data signatura: aprovat Llegir més

imatge
fletxa_amunt